Chirongwa Chinonzi Sonic Re-dress(Kugadziriswa KweMutinhimira) Chinobata Nyaya Dzipi ?

IMunguva yekuti vanhu vazhinji pasi rino rose varikusangana nematambudziko ekupatsanurwa kana kuti  kusakwanisa kusangana nevamwe vanhu,  Pakabatana vanhu vakaita mushandipamwe kugadzira Chirongwa ichi chinopa mukana wekutaura nevamwe paDandemutande Mukututerera Mumhanzi/Nziyo nekuGadzira Unyanzvi.

Tevedzerai zvichange zvichibuda  zvanyorwa pazasi kuti mukwanise  kusangana nevamwe vemuAFRICA, Hazvinetsi Zvinonakidza Kuwongorora.

1. Sarudza ( iOS) (Mhando )Muchina waunokwanisa kushandisa wakabata mumaoko waunoda. Uchange uchishandisa Muchina uyu kugadzira mabasa ako pakarepo uchinzwa mumhanzi pane mumwewo zvakare muchina. Muenzaniso - (Mbozhanhare , Kombiyuta yaunokwanisa kushandisa  iri pamakumbo)

2. Tora pachena MusicPaint App Pano . App iyi yakagadzirirwa kuturikira kubata nekunzwa zvichibuda zviri  Hunyanzvi  hwunowoneka paChidzitiro chemuchina.

Screenshot 2020-09-02 at 19.24.48.png

3. Sarudzo yeMusicPaint

 • Ruvara RweKanivasi( Paunenge Uchipendera)

 • Mabhuracha - Dzvuku / Girinhi / Jena (Achashanduka paunenge uchiita Unyanzvi weBasa rako)

 • Maitikiro (Zvichasimbisa paDudziro yeRuvara rweMufananidzo Yedu )

4. Murongero wekuva neMusicPaint

 • Dzvanya  Maikorofoni

 • Baya  bhatani riri paChidzitiro kuti uwane Saruro Peji rekuti ugadzire rinobva rabuda,Rinoratidzwa neBokisi rineMakona Mana  riri pakati peChidzitiro.

 • Sarudza Ruvara rweKanivhasi rwaunoda  nekubaya pakanzi (new) - Idzva nekusarudza  Rimwe chete pakati peMavara Masere.

 • Baya  Pakona yekuRuboshwe kuti uGadzire Peji.

 • Baya (Sarudzo) kuti uvhure Mifananidzo yeMabhuracha neMavara. 

 • Sarudza Midziyo yekuShandisa, kana waSarudza zvichange zvichibuda paMusoro peChidzitiro.

 • Baya (Dzoka) bhatani  richange richikubvunza kuti uchange uchida here kuenderera mberi kuvhura Imwe yeMavara Matatu ekutanga ( Dzvuku / Girini/ Jena).

 • Kana wasarudza ‘Hongu’ pane kachabudikira kano kuendesayi kuApp Store  yekuti ‘Tenga’ mamwe mabhuracha akawedzerwa , Asi zvazvo parizvino achiripo pachena kusvika musi wa 31 Gumiguru 2020.

 • Kana ‘Wangotenga’  kubva KuApp Store  maBhuracha achashandura Mavara kuita Machena  paChidzitiro chako kuratidza Shanduko.

 • Baya (Dzoka)  kuti Ruvara rweKanivhasi rwubude zvakazara paChidzitiro

 • Baya Kukona  yekuRuboshwe kuti pabude pakati vhura Peji.

7. Kutumira Unyanzvi hwebasa rako

 • Usati watumira Unyanzvi  hwebasa rako ratidza Nyika yako paDingindira yetsamba yepaDandemutande.

 • Unokwanisa kusarudza kupa zita rako

 • Pakutumira: Sarudza  Mufananidzo weInstagram  share Govera  (rudyi) wotumira nedandemutande reGmail.

 • Kana usina dandemutande reGmail, Sarudza  bhurawuza yaunoda wotumira, unotumira kuAdhiresi inoti artworks@sonic-redress.com

6. KuChengetedza Hunyanzvi webasa rako

 

 • Baya kukona yekuruboshwe kuti udzokere kune peji rekugadzira peji itsva

 • Chengetedza Mufananidzo wako chokutanga (kukona yekumusoro kuri kuruboshwe)

5. KuGadzira Unyazvi Hwako

 

 

 • Sarudza mafungiro aurikuda kunzwa  kubva kwaari pane masiraidi aripasi  nekuramba uchidzika zvishoma  nepeji rino.

 • Bata Muchina wako wemumaoko wodzvanya pane mufananidzo wemaikorofoni pa Music Paint (Rangaridzo: Maikorofoni inofanira kunge ‘yakabatidzwa nguva dzose)

 

Sarudza Siraida inoratidza Mafungiro ako..!

happiness
00:00 / 03:17

kufara

sadness
00:00 / 03:17

kusuwa

disgust
00:00 / 03:17

kusemeswa

anger
00:00 / 03:17

kutsamwa

fear
00:00 / 03:17

kutya

combination
00:00 / 03:17

mubatanidzwa

Music Credits: Marimba and percussion: Magdalena de Vries Piano, vocals and percussion: Franco Prinsloo Choir: Andries Brümmer, Franco Prinsloo,Ferdinand Liebenberg & Elissa Lessing Voice: Zusakhe Ngqame

Mafungiro Mashanu Anowanikwa Pasirose