Seyi tine Shungu neChirongwa ichi?
 
Munguva ino  yatiri kusangana nematambudziko mazhinji, vanhu  panguva imwe chete  vasangana nedambudziko rekunge vachigara vega uye vachibatanidzwa  nevamwe. Ruzivo rwekuva vanhu , chinhu  chikuru chekuziva ndechekushinga takatarisana neMatambudziko.
 
Kuburikidza kugadzirisa mafungiro, tine tariro yekuti chirongwa ichi tiri mushandirapamwe neimwe nzira chinokwanisa kutirapa seboka pasi rino rose.

Nevaponi Vakatsigira

Franco Prinsloo (Nyanduri)

 

Franco Prinsloo ndiNyanduri  vane Mibayiro  saNyanduri uye ndiKondakita we Mhanzi.Chinhu chaicho chaakanangana nacho imhanzi yeChoral,mumhanzi weVocal  nemumhanzi yeMitambo.

https://www.facebook.com/francoprinsloocomposer/

Ben Outram (MusicPaint Yokuvaka)

Dr Benjamin Outram Akazvimirira semuFreelance ari Nyanvi muSainzi, Injiniya, Teknorogist, Nyanzvi uye Nyanduri weSainzi Achishanda kuEngland

https://www.benjaminoutram.com

Screenshot%202020-10-30%20at%2012.04_edi

Sonya Rademeyer (visual artist)

Sonya Rademeyer Inyanzvi ye PIAD-alumni  yeMifananidzo yeMeso.Mudzimai   akazvitsaurira  kubereka nekuongorora Tsitsi mukuterera zvakadzama

https://www.sonya-rademeyer.com 

Screenshot 2020-09-26 at 14.12.32.png

Anja Pollard (Chiremba weMumhanzi)

Anja Pollard  NdiChiremba vakanyorwa veMumhanzi , Mumwe we American Music and Imagery Association  achiita mumhanzi we Choral. Anodzidzisa achitarisa paDanho reTertiary  uye ndiye Chiremba  mukuru Nyanzvi yePretoria Cochlear Implant Unit –Team

https://anja385.wixsite.com/musictherapist?fbclid=IwAR3hZrdKcr92WksyeG7cX5o8YgC60TnWywWBvjwgrZ4UBII3GA__7e-A5gE

Vakabatsira

Screenshot 2020-09-26 at 14.12.52.png
Goitsemodimo Sekhu (Anovaka Dandemutande)

Goitse  iNyanzvi yeIT   akabereka Maitiro nekuvaka dandemutande.  iNyanzvi ari Mutariri wemaitiro edandemutande uye Akazvimirira pakutanga Zvirongwa zvedandemutande.

www.intelligenttechnologies.co.za

Screenshot 2020-09-26 at 14.12.44.png
Jemima Kola (photographer)

Jemima Kola is a young South African commercial photographer and an alumni of the Stellenbosch Academy of Design and Photography. She is a keen collaborator and forms part of 180_collective with visual artist, Sonya Rademeyer.

 

www.mymalaikaphotography.com

Vashanduri

Elhadji Cheikh Amath Niang (Wolof)

Translated by the Senegalese poet and Spokenword performer, Elhadji Cheikh Amath Niang.

 

Affectionately known as "Arifstyle" he is a wordsmith deliberately addressing issues related to well-being, spirituality and politics. Arif is the founder of School of Poetry Africa, as well as the co-founder of both Senegalese of Slam Poetry and Vendreti Slam.

Instagram _arifstyle

https://youtu.be/S8Rhw9mKzXM

https://schoolofpoetryafri.wixsite.com/spokenword

Dina Christiaan (Nama)

Dina Christiaan hails from Karasburg (Namibia) and currently resides in Steinkopf  (South Africa), a remote town in the Namaqualand region of the Northern Cape.  

 

As a Nama speaker, Dina works as a translator as well as writing her own poetry in Nama. Her capabilities allow her to do facilitatory work in Kimberley on an annual basis, as well as being a Nama radio presenter at Okiep Namakwaland 98.1.

 

Another passion is a Nama dancing group which is headed by Dina.  

Idza Luhumyo (Swahili)
 
Translated by Idza Luhumyo (Kenya).
 
Idza Luhumyo is both a writer and lawyer.
 
[with special thanks to Samuel Tebandeke & Mercy Nabirye] 

Lovedale (Shona)

 

Lovedale is an award winning musician who has operated within the Zimbabwean music industry for over 20 years Born to be a Musician he is  from the Rozvi Tribe, now the lead vocalist, Guitarist, Shona Teacher, Translator, Film Scorer, Artist, a Public Motivational Speaker of substance, Youth Mentor, Life Coach , and Creative Artistic Director for the Zimbabwean Award Winning Afro Folk Music Band Ma’Friq..  He is a vibrant and charismatic musician, raised in the capital city of urban Zimbabwe, Harare in Highfield. Muringa Music Factory prides itself in being a Custodian of the Zimbabwean Music and Tradition through its unique Muringa Music brand.

Muringa Music is a unique fusion of different musical styles from across the African continent with emphasis on native Zimbabwean instrumentation that includes the Mbira, Fast Guitar Riffs, Rapid – fire Drumming Fusing our Traditional rhythms from Jiti and Mbende.

The name Muringa is coined from the Moringa tree, one of the most potent trees under the sun. The Moringa tree among other uses has healing properties for various ailments plaguing the human body.

Like the Moringa Tree, Muringa Music is a remedy that soothes the mind, body and soul. Keep the ills and ailments of life at bay with Muringa Music, Dance to the Inspired Rhythm of Life.

Jamila Harrad (Arabic)
 
Jamila Harrad is the community facilitator at Tamkeen Community Foundation for human development in Tangier (Morocco).
 
Screenshot 2020-12-11 at 12.26.10.png
Vhonani (Venda)
Muvenḓa from Itsani village in Limpopo Province and UCT Statistics Hons Graduate working in the Financial Industry in the Western Cape, who enjoys every opportunity to speak or do anything and everything Tshivenda-related.